CorSense

Kom igång-guide

AKTIVERA & LADDA SENSORN

 

LADDDA NED & KONFIGURERA APPEN

PARKOPPLA SENSORN & BÖRJA MÄTA!

 

Tack för att du väljer CorSense från Elite HRV! Den här guiden förklarar grunderna i hur du använder CorSense.

Kom igång

 1. Din CorSense är i standby-läge när du erhåller den. För att aktivera den ansluter du den till ett USB-uttag med den medföljande USB-kabeln.
 2. Ladda din CorSense i upp till 10 minuter. (LED-lampans fasta sken indikerar att laddningen är färdig och enheten klar för användning).
 3. Installera appen Elite HRV på din kompatibla telefon (tillgänglig för iOS och Android. elitehrv.com/app
 4. Registrera eller logga in på ditt Elite HRV-konto (gratis och säker backup för din data).

Parkoppla din CorSense

CorSense kan användas med vilken kompatibel HRV-app som helst, men vi rekommenderar att du parkopplar den med den kostnadsfria appen Elite HRV genom att följa dessa steg:

 1. Försäkra dig om att din smartphones Bluetooth-funktion  är påslagen.
 2. Öppna appen Elite HRV.
 3. On the home screen, select the Connect button. Alternatively, go to the More  screen and select Connect HR Monitor >.På hemskärmen trycker du på knappen Connect (Anslut), alternativt gå till skärmen More (Mer)  och väljer Connect HR Monitor > (Anslut HR Monitor >).
  På skärmen Anslut HR Monitor kommer appen automatiskt att börja söka efter enheter.
 4. Tag fram din CorSense och kontrollera att LED-indikatorn blinkar blått (detta indikerar att din CorSense är påslagen). Välj sedan din CorSense HR Monitor från listan över hittade enheter.
 5. Din CorSense är nu parkopplad! Du kan ta bort eller döpa om den direkt på den här skärmen.

OBS: För att spara på batteriet kommer CorSense att göra en time out om den inte har varit ansluten till en enhet på 1 minut Om du inte kan se din CorSense i listan över hittade enheter på grund av time out så kan du välja SCAN (SÖK) igen.

Besök elitehrv.com/support för att lära dig mer om hur du parkopplar din CorSense med appen (sidan inkluderar skärmdumpar och filmklipp). Där hittar du också information om hur du använder appen och kompatibla enheter.

Automatisk pulsdetektering

Med korrekt fingerplacering tar det några sekunder för din CorSense att automatiskt hitta din puls efter anslutning.

Att bära CorSense

För bästa signal skall du föra in fingret och placera fingret platt på sensorfönstret. När du för in fingret ska du stanna när du känner den upphöjda markeringen bakom sensorfönstret (bild 1, 2).

CorSense är designad att användas för mätning i vilande tillstånd. När du mäter din hjärtslagsvariation är det viktigt att du rör så lite som möjligt på händer och fingrar (bild 3).

CorSense kan användas på alla fingrar. Optimal användning varierar mellan olika människor och fingrar beroende på deras storlek, form och cirkulationsstyrka. Bänd inte upp CorSense och för inte in objekt större än 2 cm i diameter.

Räckvidd

Om din CorSense och din mottagande mobila enhet hamnar längre än 10 meter ifrån varann så kommer de att kopplas ifrån.

Ladda din CorSense

Det uppladdningsbara litium-jon-batteriet i din CorSense är utformat för en driftstid på över 4 timmar och en standby-tid på över 6 månader.

För att ladda ansluter du den medföljande USB-kabelns ände i format Micro-B i laddningsporten på din CorSense och den andra änden till din dators USB-port eller en alternativ laddningsenhet (bild 4).

 

Batteristatus och LED-indikator för laddning

Varning för lågt batteri – LED-indikatorn blinkar rött när enheten är på

Laddar – LED-indikatorn lyser med ett fast, rött sken

Laddning klar – LED-indikatorn lyser med ett fast, blått sken

OBS: CorSense använder finkänsliga rörelsedetektorer för att automatiskt slå på enheten och detektera din puls utan ett behov av knappar. Tack vare den här funktionen kan du oftare behöva ladda din CorSense för att upprätthålla batteriets laddning om du ofta flyttar på den eller använder den på resande fot.

Skötsel av din CorSense

CorSense kräver mycket lite underhåll. För att rengöra din enhet använder du en torr eller fuktig trasa för att torka av den yttre plasten, gummit och sensorfönster. Rengör inte din enhet med lösningsmedel eller slipmedel.

För bästa resultat:

  Använd originalkablar för USB eller certifierade sådana

  Ej vattentät – utsätts ej för vätskor

  Undvik att tappa enheten

  Ta inte isär enheten

  Undvik extrema temperaturer

  Placera inte föremål ovanpå enheten och bänd inte upp den

För vanliga frågor och svar och mer information, vänligen besök: elitehrv.com/support

Har du fortfarande frågor om din CorSense?    Contact Us

Viktig produktinformation

Den här viktiga produktinformationen innehåller information om säkerhet och hantering, garanti och föreskrifter.

Om du har en pacemaker eller annat elektroniskt implantat skall du rådfråga din läkare innan du använder en pulsmätare. Den här produkten är avsedd för privat bruk och skall inte användas för medicinska ändamål. Hjärtfrekvens och andra mätningar kan påverkas av störningar från externa källor. Den här enheten innehåller inga delar som kan servas av användaren, reparationer och modifikationer skall endast utföras av en tekniker auktoriserad av Elite HRV. Obehöriga modifikationer eller reparationer upphäver rätten till garanti. Lämna inte enheten där den utsätts för överdriven värme eller kyla.

Begränsad garanti

Elite HRV garanterar att den här produkten är fri från defekter i material och tillverkning, under normal användning, i 90 dagar från inköpsdatum. Defekter som har uppstått från felaktig användning eller underhåll, olyckor, överdriven fukt, insekter, felaktig emballering, blixtnedslag, störningar i elnätet, obehörig manipulering, ändring eller modifikation omfattas inte. Elite HRV kan efter eget gottfinnande komma att reparera eller ersätta enheten med en likvärdig produkt utan kostnad för kund gällande delar och arbete förutsatt att kunden åtar sig fraktkostnaderna. Produkten kan vara ny, renoverad eller rekonditionerad och innehar garanti från återstående period av inköpsdatumet eller 60 dagar från det att varan returnerats till kunden, vad än är längst. Ersatta produkter tillfaller Elite HRV’s ägo.

ELITE HRV SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER ANDRA SKADOR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING. NÅGRA PLATSER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR I UTESLUTNING AV ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SÅ SOM DE SPECIFIERATS, BEGRÄNSNINGARNA ELLER UTESLUTNINGARNA OVAN KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

För att få garantiservice samt instruktioner för eventuell returfrakt och returnummer, kontakta Elite HRV. Returnera din vara med förbetald frakt, tillsammans med försäljningskvittot i dess originalutförande för garantiärenden, med returnumret angett på paketets utsida och posta detta till Elite HRV.

CE-märkning

Den här enheten uppfyller direktiven i EG-förordningarna 2014/53/EU. Deklarationen om överensstämmelse går att läsa på elitehrv.com/regulatory_information.
Batteri och elektronik avyttras separat.